Komplex megoldások

Gyengeáramú rendszerek különböző elemeinek egy rendszerbe való integrálásával üzem­biztos, együttműködő és költség-hatékony rendszerek alakíthatók ki.

Alközponti rendszerek szolgáltatásainak széles körű kihasználása - PIN kódolás, LCR funkció, tarifaszámlálás, hívószámkijelzés, belső telefonkönyv, digitális rendszerkészü­lé­kekkel, hívásátadás-átvétel, kezelői funkciók, GSM adapter használata, Voice Compact.


Alközponti rendszerek összekapcsolása GSM adaptereken keresztül, mely kihasználja mindkét telefonrendszer (vezetékes és mobil) LCR funk­cióit. Ezzel a megoldással optimalizálhatók a telefonálási költségek. A kü­lönböző telephelyen lévő alközpontokhoz kapcsolt mellékállomá­sok azo­nos „virtuális” alközpontként funkcionálnak. A mellékek hívása a szokásos rövid hívószámokkal történik, strukturált mellékszám kiosztás lehető­sé­gé­vel.


Alközponti rendszereinkhez illesztett kaputelefon család kifejlesztésével (TeleDoor) nem szük­sé­ges külön kaputelefon beszélőhelyeket kialakítani, a meglévő alközponti rendszer mellék­állomásairól elérhetők a kaputelefon funkciói.


Integrált vagyonvédelmi és beléptető rendszerek tervezésével, telepí­tésével és üzemeltetésével állunk Ügyfeleink rendelkezésére. A rend­szerek biztosítják a vállalatok betörés elleni védelmét, esetleges ese­mények esetén a riasztást ill. a vállalat területén lévő emberek szabá­lyozott mozgását. Védje szellemi és fizikai értékeit költség-hatékony integrált rendszereinkkel.


Informatikai és telekommunikációs rendszerek együttműködésével hatékony telekommunikációs és adatátviteli megoldások alakíthatók ki. Az eszközök, átviteli utak jobb kihasználásával költség-hatékony beruházás és üzemeltetés valósítható meg a teljes rendszer tekintetében. Telekommunikáció – informatika konvergencia.

 

Alközponti rendszerek szolgáltatás portfólió

A BOSCH Integral alközponti rendszereink széles körű szolgáltatásaival képes biztosítani Ügyfeleink mindennemű telekommunikációs igényeinek kiszolgálását. Az alapszol­gál­tatásokon kívül a különféle alközponti és kiegészítő perifériák által biztosítható speciális szolgáltatásokkal a rendszer rugalmasan bővíthető, komplex szolgáltatást nyújtó eszközzé tehető.

Az alközpont fővonali csatlakozó felületei bármely vezetékes szabványt képes fogadni. GSM adapter csatlakoztatásával a mobil hálózathoz való közvetlen kapcsolódás is biztosítható.

Az alközpontra egyaránt csatlakoztathatók analóg és digitális végberendezések. Az analóg és rendszermellékek integrált együttműködése biztosítja az egységes kezelés lehetőségét. Számítógépes telefonálás biztosítása – Com4Tel eszközzel, amely biztosítja a számítógépes munkahelyen külön telefonkészülék nélküli telefonálás lehetőségét.

Voice Compact eszköz csatlakoztatásával automatakezelő, hangposta és mini IVR rendszerrel bővíthető a konfiguráció.

Az alközpontok tartalmaznak egy központi telefonkönyvet, melyet a digitális készülékeken lehet használni. A központ programozásával (LCR) optimalizálhatók a telekommuni­kációs költségek, ill. a kapcsolódó díjadat gyűjtő PC segítségével folyamatosan rögzíthetők a telefonálás adatai melyek utólag szoftver segítségével feldolgozhatók, elemezhetők. Lehetőség van vezérlések igénybevételére is külön eszközök közbeiktatása nélkül – kaputelefon, ajtó v. sorompó nyitás. Több épületes, telephelyes vállalkozások esetén a rendszer lehetőséget biztosít rendszerek társközponti összekapcsolásra is.

 

Informatikai és telekommunikációs rendszerek integrálása

Több telephellyel rendelkező cégek számára jelentős költségmegtakarítást eredményez a távközlési és informatikai rendszereik egységes keretbe foglalása.

Az általa elérhető előnyök:

  • Egységes, belső hálózat hozható létre földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül.
  • A távközlési szolgáltatóktól vásárolt vonalak (vezetékes-, GSM-telefon, Internet elérés) számának optimalizálása,
  • Költség-hatékony rendszerkiépítés és üzemeltetés.
  • Egyetlen, akár külső helyről is felügyelhető.

Hang-adat integráció

A cég központja és telephelyei közötti kommunikáció mikrohullámú rádiós- és bérelt vonali kapcsolatokon keresztül valósul meg. A kommunikációs vonalak egyaránt szolgálnak a belső számítógépes hálózat- és a telefon-rendszer forgalmának lebonyolítására. A beszéd ún. VoIP (Voice over IP) protokollon keresztül bonyolódik. A két alkalmazás közötti erőforrás allokáció dinamikusan történik, mindig az aktuális igényekhez igazodva. Amikor pl. nincs beszéd a két telephely között, akkor a rendelkezésre álló teljes sávszélességen adattovábbítás valósul meg. Így elérhető, hogy összességében kisebb sávszélességű és olcsóbb bérelt vonallal legyen az összeköttetés megvalósítva, mint abban az esetben, amikor külön vonalakat tartunk fent hang és adattovábbítás céljára.

Erőforrás optimalizálás

A távközlési szolgáltatókhoz való csatlakozás az egész rendszerben egyetlen központi helyen valósul meg, a T-Com irányába egy ISDN30 csatlakozás, a GSM szolgáltatók felé pedig összesen 8 csatorna áll rendelkezésre. Abban az esetben, ha a többi telephelyen valaki külső hívást kezdeményez, akkor az alközpontok VoIP társközponti kapcsolatain keresztül a központi telephelyről megy ki a hívás. Így már nincs szükség külön vonalak előfizetésére az összes telephelyen. Amennyiben a földrajzi távolság indokolja, úgy több ponton is érdemes megteremteni a kapcsolatot a külső telefonhálózattal, mert így kiküszöbölhető a magas távolsági hívás díja.  A megoldás lényege, hogy a hívásokat a belső hálózaton keresztül irányítjuk egészen a legközelebbi kilépési pontig, ahol már csak a helyi hívás díját kell fizetni.

A kis telephelyeken, ahol nem lenne gazdaságos külön alközpontot üzemeltetni, ott VoIP rendszerkészülékeket alkalmazunk virtuálisan csatlakoztatva a mellékeket a központhoz. Így elérhető, hogy a hálózat teljesen homogén legyen, a megszokott alközponti szolgáltatáspaletta mindenhol elérhető. Analóg eszközök, úgymint faxkészülékek és kártyaolvasó csatlakoztatása sem jelent gondot, erre a célra IP-POTS konvertert alkalmazunk.

Osztott munka

A telefonos ügyfélszolgálati központ, az ún. Business Call Center (BCC) munkatársai több telephelyen elosztottan fogadják az ügyfelek hívásait. Ennek előnye, hogy a nagy forgalmú kora délelőtti órákban, nagyobb kapacitással tudják kiszolgálni az ügyfeleket. Továbbá a hívások automatikusan a lakóhelyhez legközelebb eső, nagyobb helyismerettel rendelkező ügyfélszolgálati ponthoz érkeznek, így biztosítva, hogy a munkatársak magasabb színvonalon láthassák el munkájukat.

 

Alközponti rendszerek összekapcsolása GSM adaptereken keresztül

A közigazgatási hivatalokra jellemző területi széttagozódás belső/külső telekommunikációs igényeinek kiszolgálására mutatunk példát az alábbiakban GSM adapterek felhasználásá­val.

A külön épületekben, esetlegesen különböző településeken elhelyezkedő hivatalok nagy belső forgalmat bonyolítanak le így ésszerű kihasználni csoporthívások kedvezményes ta­rifáit. Ugyanezeknek az eszközöknek (GSM adapterek) a felhasználásával a mobil irányú telefonálás költségei is csökkenthetők. A munkatársak csak az asztali telefon használatával tudják elérni az ügyfeleket legyenek azok külső vezetékes ill. mobil kapcsolatok, vagy a bel­ső munkatársak. Az alközpontok programozásával (LCR) optimalizálhatók a telekommuni­kációs költségek.

A fenti rendszerrajzon jól látható a különböző irányú hívások szétválasztásának lehetőségei. A vezetékes irányban az alközpontok a MATÁV felé irányítják a forgalmat (piros nyilak), külső partnerek felé a legkedvezőbb tarifájú csatornákon történik a kommunikáció.

Mobil irányba indított hívások esetén az alközpontokkal együttműködő GSM adapterek – a programozás függvényében – közvetlenül a mobil szolgáltatók hálózatán keresztül kommuni­kálnak, kikerülve ezzel a költséges „keresztirányú” hívásokat (zöld nyilak – mobil1 külső hálózat felé). A GSM csatorna kapacitásának függvényében túlcsordulás esetén engedélyezhető a vonalas szolgáltatón keresztüli hívás – mellék(csoport)onként.

Az egymás közötti forgalom szintén a mobil hálózaton megy keresztül, de mivel az indító és fogadó adapterekben csoporthoz tartozó mobil előfizetés (kártya) van ezért ezek a hívások a csoporton belüli kedvezményes (akár 0 Ft-os) tarifával bonyolódnak (zöld nyilak mobil1  csoporton belül). A központok beállításával elérhető, hogy a különböző telephelyen lévő telefonok egymással mellékként kommunikáljanak. Itt szintén programozható, hogy a hívások csak az adapteren keresztül történhessenek.

Csoporthoz tartozó mobil telefonok hívása is ezen keresztül történhet ill. a befelé irányuló hívások esetén az adapterben lévő kártyák számát tárcsázva költség-hatékony telefonálás bonyolítható le.

 

Integrált vagyonvédelmi és beléptető rendszerek

 

Biztonságtechnika három alapvető területének egységes rendszerben való kezelése; 
Videó kamera rendszer (elosztott rögzítési rendszer, max. 8 kamera/egység, mozgásvezérelt rögzítés),
Vagyonvédelem (max. 4096 zóna),
Beléptetés (10000 kártya, kártyaolvasók: TIRIS, Indala, Mifare kártyákhoz)
Moduláris felépítésű, így bővíthető.
Egységes (közös) kezelőfelület – Internet böngésző.
Távoli telephelyek intraneten/interneten keresztül monitorozhatóak, teljeskörűen kezelhetőek.
A rendszer egyes elemei között TCP/IP alapú, titkosított kommunikáció zajlik.
A kommunikáció a banki szférában használt nyiltkulcsú titkosítással védett.

 

Kaputelefon integrálása alközponti rendszerekhez

Napjainkban fontos szemponttá vált értékeink védelme. Ennek biztosítása érdekében irodá­inkba, telephelyeinkre való bejutás felügyelete kiemelt szerepet foglal el a biztonságtechnika területén.

Az irodába, telephelyre érkező vendégekkel való kommunikáció és a felügyelt beléptetés a fogadó dolgozó által elengedhetetlenül szükséges. Ezt biztosítja számunkra egy kaputelefon rendszer kiépítése.

Cégünk által forgalmazott, kifejlesztett kaputelefon szervesen illeszthető az alközponti rendszerhez így megtakaríthatók a ka­putelefon beltéri beszélő egységei. Az alközponti mellék biztosítja a kapu­telefon funkcionalitásának teljes körű kihasználását: 

  • A kaputelefon jelzőgombjai progra­mozhatóan mellékhez rendelhetők.
  • Full duplex beszéd lebonyolítására alkalmas a mellékállomási készü­lékek felhasználásával.
  • Vezérlő funkciók a telefon progra­mozható gombjaival elérhetők (so­rom­pónyitás, ajtónyitás…).